• frontpage

Welkom bij Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland

Er is een groeiende groep mensen die moeite heeft met het houden van de eigen regie in zorg en welzijn. Voor deze mensen is een mentor dé oplossing. De rechtbank benoemt een mentor die deze mensen helpt besluiten te nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Mentorschap Overijssel Gelderland biedt mentorschap voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat hierbij om mensen, jong en oud, met een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie. Mentorschap Overijssel Gelderland zet hiervoor vrijwillige mentoren in. Zij worden goed gecoacht en opgeleid, waardoor we werken op basis van professionele kwaliteit. Onze mentoren zetten zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, met aandacht en betrokkenheid in voor het mentorschap.  

mentor nodigmentor worden

In het filmpje hieronder zie je de impact van mentorschap. Maak jij het verschil?

introductie MOG

Mentorschap Overijssel Gelderland is actief in de provincies Overijssel en Gelderland. De Stichting is onderdeel van een netwerk van 11 regionale stichtingen mentorschap in Nederland en de vereniging Mentorschap Nederland.

Vacatures bestuursleden 

Ben je wellicht op zoek naar een vrijwilligersfunctie waarin je van betekenis kan zijn voor wilsonbekwame mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben? Een interessante en maatschappelijk relevante vrijwilligersfunctie waarin je jouw opgedane ervaring en kennis op tenminste HBO-niveau goed kunt gebruiken? Een functie waarin je naast de acht bestuursbijeenkomsten per jaar zelf de tijdstippen bepaalt wanneer je je bijdrage levert? Denk dan eens na over een bestuursfunctie bij de stichting Mentorschap Overijssel Gelderland (MOG).

Kandidaat 1: Kwaliteit
Binnen het bestuur heb jij de portefeuille kwaliteit. Kwaliteit is de kurk waarop MOG drijft en waaraan we onze legitimiteit ontlenen. We willen er voor iedereen zijn en we willen aantonen dat we kwalitatief goed mentorschap verlenen.
Jij ontwikkelt kwaliteitsbeleid en vertaalt dit naar concrete acties voor het jaarplan. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de voorbereiding van de jaarlijkse audit en/of het aannamebeleid van nieuwe cliënten en mentoren. Jij bent eindverantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en werkt nauw samen met de teamleider en het team bij de realisatie hiervan.
Kandidaat 2: Communicatie & PR
Binnen het bestuur heb jij de portefeuille Communicatie & PR. We zijn als MOG trots op onze bijdrage aan het welzijn en levensgeluk van onze cliënten en willen ook breed bekend maken wie we zijn en wat we doen. We willen daarmee bijdragen aan de bekendheid van het mentorschap en de meerwaarde van mentorschap voor de cliënten en voor de mentoren zelf. We streven ernaar dat nieuwe cliënten én nieuwe mentoren de weg naar ons kunnen vinden.
Jij ontwikkelt beleid op het gebied van communicatie en PR en vertaalt dit naar concrete acties voor het jaarplan. We denken hierbij bijvoorbeeld aan deelname aan het vergroten van onze bekendheid in de regio en het werven van cliënten en mentoren. Jij bent eindverantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en werkt nauw samen met de teamleider en het team bij de realisatie hiervan.

Spreekt één van beide portefeuilles jou aan? Dan nodigen we je van harte uit om met ons in gesprek te gaan over jouw belangstelling voor één van deze portefeuilles. Verdere info en de complete vacaturetekst vind je hier: vacatures bestuursleden