• frontpage

Welkom bij Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland

Er is een groeiende groep mensen die moeite heeft met het houden van de eigen regie in zorg en welzijn. Voor deze mensen is een mentor dé oplossing. De rechtbank benoemt een mentor die deze mensen helpt besluiten te nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Mentorschap Overijssel Gelderland biedt mentorschap voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat hierbij om mensen, jong en oud, met een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie. Mentorschap Overijssel Gelderland zet hiervoor vrijwillige mentoren in. Zij worden goed gecoacht en opgeleid, waardoor we werken op basis van professionele kwaliteit. Onze mentoren zetten zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, met aandacht en betrokkenheid in voor het mentorschap.  

mentor nodigmentor worden

In het filmpje hieronder zie je de impact van mentorschap. Maak jij het verschil?

introductie MOG

Mentorschap Overijssel Gelderland is actief in de provincies Overijssel en Gelderland. De Stichting is onderdeel van een netwerk van 11 regionale stichtingen mentorschap in Nederland en de vereniging Mentorschap Nederland.