• BookMON

Ontstaansgeschiedenis Mentorschap Overijssel Gelderland

Mentorschap is medio 1995 reeds verankerd in de wet. Toch was er in heel Nederland nog onvoldoende ondersteuning aanwezig voor mensen die niet (meer) in staat waren voor zichzelf belangrijke zorginhoudelijke beslissingen te nemen ondanks de aanwezigheid van familie- en professionele mentoren. Op diverse plaatsen in Nederland zijn toen initiatieven ontstaan (o.a. Breda en Rotterdam, maar ook via Alzheimer Nederland), om vrijwilligers te werven en op te leiden tot mentor en te koppelen aan cliënten. Samen concludeerden ze dat mensen in heel Nederland een beroep zouden moeten kunnen doen op een mentor.

SMOG2

Het ministerie van VWS zag ook de noodzaak van ondersteuning in en zo is in 2007 Mentorschap Netwerk Nederland (tegenwoordig Mentorschap Nederland (MN) gehetenontstaan. Mentorschap Netwerk Nederland heeft in heel Nederland initiatieven gestimuleerd om regionale stichtingen mentorschap op te richten. Deze regionale stichtingen zijn allemaal lid geworden van MN en om mensen nog meer bekend te maken met het bestaan van de maatregel mentorschap, treden allen met één gezicht naar buiten onder de naam Mentorschap Nederland.

Vanuit deze achtergrond en visie is stichting Mentorschap Overijssel Gelderland (MOG) ontstaan. In 2014 al zijn Mentorschap IJssel/Vecht en Veluwe gefuseerd en verder gegaan onder de naam Mentorschap Overijssel Gelderland. Deze fusie is daarna uitgebreid met stichting Mentorschap Oost Nederland (tot 2012 Mentorschap Midden Gelderland) en heeft op operationeel niveau per 1 mei 2015 zijn beslag gekregen. Het werkgebied van MOG strekt zich hiermee uit over de beide provincies Overijssel en Gelderland. (zie kaart).