• BookMON

Missie, visie

Missie, Visie en strategie.

Het bestuur heeft recent ‘Missie, visie en strategie’ voor Mentorschap Overijssel Gelderland vastgesteld. De titel luidt ‘MET RECHT BETROKKEN’.

Missie
Mentorschap Overijssel Gelderland ondersteunt meerderjarigen die de regie over hun leven op het gebied van zorg en welzijn niet (meer) zelfstandig kunnen voeren. Daarbij is het uitgangspunt de autonomie van de cliënt te behouden en indien mogelijk te vergroten.
 
Visie
MOG is een professionele organisatie en biedt kwalitatief goede ondersteuning aan haar cliënten. MOG geeft daarmee uitvoering aan de wet op het mentorschap.
MOG werkt met professioneel opgeleide mentoren die zich op vrijwillige basis verbinden aan een cliënt via de stichting Mentorschap Overijssel Gelderland.
MOG realiseert de juiste koppeling tussen cliënt en mentor.
De diensten van MOG zijn er voor iedereen in het werkgebied, die dit nodig heeft.
Het begrip ‘Mentor’ moet bekend zijn binnen Overijssel en Gelderland. MOG wordt daarbij door haar stakeholders gezien als dé organisatie m.b.t. het mentorschap en als een betrouwbare partner.

Strategie
Onze missie en strategie hebben we vastgelegd in het strategisch beleidsplan voor de periode 2023 tot en met 2026.