• MOGslider5

Wie krijgt een mentor

Ik heb een mentor nodig

 

Als iemand niet meer zelf kan beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding wordt een mentor benoemd die daarover (zoveel mogelijk samen met de betrokkene) beslist. Met een mentorschap wordt de betrokkene op het persoonlijke vlak beschermd. Een mentor behartigt dus de belangen van de betrokkene op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun eigen zorgbeslissingen niet (meer) kunnen nemen. Het gaat om mensen die door ziekte of een beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Een mentor ondersteunt hen daarbij. Ook wanneer u denkt dat in de toekomst mentorschap nodig is kunt u een gesprek aanvragen met één van de coördinatoren. Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland wordt door de kantonrechter benoemd tot mentor. De (opgeleide en begeleide) vrijwilliger krijgt via mandaat alle bevoegdheden overgedragen.