• MOGslider5

Aanmelden cliënt

Aanmelden cliënt.

Als u voor uzelf, een familielid, of een cliënt uit uw instelling een mentor zoekt kunt het beste eerst telefonisch contact opnemen met één van onze coördinatoren. Wij geven u dan telefonisch zo veel mogelijk informatie en maken vervolgens een afspraak. Indien gewenst kunnen wij u ook per mail meer informatie toesturen. Zie contactgegevens.
Ook kunt u zichzelf of een cliënt uit uw instelling aanmelden als mentorzoekende door het aanvraagformulier in te vullen. Wij nemen dan contact met u op.

Kosten en vergoeding
Cliënten betalen een vergoeding voor mentorschap, die bestaat uit eenmalige en jaarlijkse kosten vastgesteld door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en neergelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (artikel 4 lid 2 sub a.). Bij Mentorschap Overijssel Gelderland wordt daarover geen btw gerekend. Wanneer de cliënt deze vergoeding zelf niet kan betalen, kan hij of zij beide bedragen (deels) terugkrijgen via de Bijzondere Bijstand.

Eenmalige kosten
Griffiekosten
De eenmalige kosten bestaan ten eerste uit de griffiekosten. Deze betaalt u voor het aanvragen van mentorschap bij de rechtbank. Dat tarief wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en bedraagt in 2024 € 86,- .

Intakevergoeding
Ten tweede bestaan de kosten uit de eenmalige intakevergoeding voor de Regionale Stichtingen Mentorschap. Onze stichtingen gebruiken dit geld om mentoren op te leiden, te koppelen aan een cliënt en hen te ondersteunen bij de aanvraag. De rechter bepaalt de hoogte van de kosten. Het huidige tarief, bepaald door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, is € 621,-. Over dit bedrag wordt bij ons geen btw gerekend.

Jaarlijkse kosten
De vergoeding die de cliënt jaarlijks aan de regionale stichting Mentorschap Overijssel Gelderland betaalt, dient als onkostenvergoeding voor de mentor (telefoon en reiskosten) en de coördinatiekosten voor onze regionale stichting. Dit geld gebruikt onze stichting voor de bijscholing en begeleiding van mentoren. De vergoeding bedraagt € 1.320,- per jaar.