• MOGslider4

Mentor worden

Mentorschap is voor mensen die geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam zijn. Als mentor trek je samen op met de ander en zo nodig treed je op namens de ander. Het gaat in veel gevallen om mensen met niet aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking, psychische problemen of dementie. Als mentor behartig en bewaak je hun belangen op het gebied van zorg en welzijn.
Omdat er steeds meer mensen zijn die een mentor nodig hebben, zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe mentoren.


Benoeming door de rechtbank
Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, die wordt toegewezen door de rechtbank. Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland wordt hiervoor benoemd door de rechter. Als mentor ga je aan de slag bij de Stichting en voert het mentorschap uit met een mandaat.

Opleiding en begeleiding
Als mentor wordt je opgeleid en ondersteund door Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland. De opleiding start met een basiscursus. Daarna zorgen wij voor een passende match en een gedegen kennismaking met je cliënt. Door het jaar heen bieden wij bijscholingen over diverse thema’s waarbij  je andere mentoren ontmoet en ervaringen kunt uitwisselen. Bij de coördinatoren kun je terecht met vragen over de uitvoering van het mentorschap.

Wat doe je als mentor?
Je bepaalt samen met je cliënt hoe je het mentorschap uitvoert, binnen de wettelijke bepalingen en de richtlijnen van de organisatie. Als mentor voer je in ieder geval onderstaande taken uit:

 • Je bezoekt je cliënt regelmatig (minimaal 1x per 3 weken), om deze goed te leren kennen en een vertrouwensrelatie op te bouwen. 
 • Je ondersteunt of vertegenwoordigt je cliënt bij besprekingen over zorg en zorgplan en zorgt dat gemaakte afspraken worden nagekomen.
 • Je neemt besluiten over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, zo mogelijk samen met je cliënt.
 • Je hebt contacten namens en met je cliënt met o.a. behandelaars, zorgorganisatie, bewindvoerder en soms met familieleden.
 • Je rapporteert regelmatig over je werkzaamheden als mentor in het online registratiesysteem van de organisatie.

Wat krijg jij als mentor?Vrolijke dame met mentor

 • uitdagend vrijwilligerswerk met inhoud en persoonlijk contact
 • werk met een grote eigen inbreng, dat je flexibel kunt indelen
 • scholing en begeleiding
 • een maandelijkse onkostenvergoeding

Wat zoeken wij in een mentor?

 • Je bent initiatiefrijk, communicatief vaardig en kunt grenzen stellen
 • Je durft beslissingen te nemen
 • Je bent minimaal op MBO-4 niveau opgeleid (bij voorkeur binnen sector Zorg en Welzijn)
 • Je bent circa 4 - 8 uur per maand beschikbaar

Vergoeding
Je ontvangt als mentor een vaste onkostenvergoeding voor reiskosten en overige kosten.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Voordat je als vrijwilliger bij ons aan de slag kan, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. De kosten hiervoor worden vergoed.

Aanmelden
Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk met inhoud en ben je communicatief vaardig, niet bang om beslissingen te nemen en minimaal op mbo-4 niveau opgeleid?  Meld je dan nu aan als mentor!
Als je na het lezen van de informatie over mentorschap geïnteresseerd bent om mentor te worden, kun je contact opnemen met één van de coördinatoren van Mentorschap Overijssel Gelderland. Dat mag telefonisch of per mail. Indien gewenst kunnen wij nadere informatie per mail toesturen. Als je je wilt aanmelden maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek.