• MONslider3

Mentor worden

Aanmelden

Als u na het lezen van de informatie over mentorschap geïnteresseerd bent om mentor te worden, kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren van Mentorschap Overijssel Gelderland. Dat mag telefonisch of per mail. Indien gewenst kunnen wij u nadere informatie per mail toesturen. Als u zich wilt aanmelden maken wij met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Hierin vertellen wij u wat het mentorschap inhoudt, maar we willen natuurlijk ook graag van u horen wat uw motivatie en achtergrond is. Tevens worden afspraken gemaakt om de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Omdat we werken met kwetsbare mensen is een van de Kwaliteitseisen van de wet dat al onze vrijwilligers een VOG kunnen overleggen.
U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en te versturen. Vervolgens nemen wij contact met u op voor meer informatie en/of een kennismakingsafspraak.

Basiscursus
Als u het kennismakingsgesprek heeft gehad en u besluit om inderdaad mentor te worden dan bent u verplicht deel te nemen aan de eendaagse basistraining voor kandidaatmentoren.

Tijdens deze dag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

•    Juridisch kader: 1 Wet CBM*, 2 WZD en Wvggz, 3 WGBO *
•    Zorgleefplannen
•    Ethiek en VN verdrag rechten van mensen met een beperking
•    Gedragscode mentor 

*1 Curatele, Bewind, Mentorschap
*2 Wet Zorg en Dwang en Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg
*3 Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Als u de training heeft doorlopen en zowel u als de coördinator denken dat het mentorschap wat voor u is, gaan we op zoek naar een passende match met een cliënt. Uiteraard ontvangt u begeleiding bij de start van het mentorschap van de coördinatoren. Ook tijdens de loop van het mentorschap is de coördinator beschikbaar voor overleg.