• BookMON

Links

INITIATIEFNEMERS VAN STICHTING MENTORSCHAP
Alzheimer Nederland Brancheorganisatie Logoalzheimer
Landelijke Organisatie Cliëntenraden loc

SITES MET MEER INFORMATIE OVER MENTORSCHAP

STICHTING MENTORSCHAP NEDERLAND

Mentorschap Nederland                 MN

WEGWIJZER IN VERTEGENWOORDIGING
Goed Vertegenwoordigd                logoGoedVertegenwoordigd


Ministerie van Justitie                            Justis              Curatele, bewind en mentorschap

Rijksoverheid                                         rijksoverheidnl     

Wetgeving                                Overheid

Rechtspraak                                   rechtspraak

Verklaring Omtrent Gedrag                      Justis  N.B. wij starten de procedure voor vrijwilligers op

Griffierechten                             Overheid

PRIVACY

College Bescherming Persoonsgegevens cbp

 BEREKEN UW RECHT OP BIJZONDER BIJSTAND
Nibud                                            Nibud

ORGANISATIE VOOR ACTIVITEITEN VOOR GEHANDICAPTEN EN CHRONISCH ZIEKE  

Kompas                                        KompasLogo         

ORGANISATIE VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
MEE                                             mee             

HUMANITAS
Humanitas                                 humanitas

NEDERLANDSE ORGANISATIE VRIJWILLIGERSWERK
NOV                      
     nov 

LANDELIJK ORGANISATIE VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERSZORG

MEZZO                                       mezzo

STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD
Huiselijk Geweld                                Huiselijkgeweld

Veilig Thuis                                    veiligthuis

STEUNPUNT P.G.B 

Per Saldo             persaldo

 Zorginstituut Nederland 

SOCIALE VRAAGBAK
Sociale Vraagbak                           logo